Eğitimler
 • Üstveri Uygulamaları ve Dublin Core Standardı

  BBY Yaz Semineri 2017 – 15 Haziran 2017

  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • Bilginin Düzenlenmesinde Yenilikler: RDA ve Kavramsal Modeller

  BBY Yaz Semineri 2017 – 13 Haziran 2017

  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • Bilginin Düzenlenmesi ve RDA Eğitimi (eğitim linki)

  BBY Yaz Semineri 2016 – 14 Haziran 2016

  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • Sosyal Bilimlerde Makale Yazma ve Süreli Yayıncılık Süreçleri Çalıştayı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – 6 Mayıs 2016

 • Kütüphanelerde Markalaştırma Eğitimi

  Xlibris Projesi – 29 Nisan 2016

  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

  BBY Yaz Semineri 2015 – 19 Haziran 2015

  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • Bilginin Düzenlenmesi ve RDA Eğitimi

  BBY Yaz Semineri 2015 – 17 Haziran 2015

  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Dersler
 • 2017-2018

  BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi

  BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması

  UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Becerileri

 • 2016-2017

  BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi

  BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama

  BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması

  BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi

  UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Okuryazarlığı Dersi

 • 2015-2016

  BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi

  BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi

  BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması

  BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama

  BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi

  UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Okuryazarlığı Dersi

 • 2014-2015

  BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi

  BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama

  BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması

  BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi

 • 2013-2014

  BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama

  BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması