Verilen eğitimler

 • Üstveri Uygulamaları ve Dublin Core Standardı
  BBY Yaz Semineri 2017 – 15 Haziran 2017
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Bilginin Düzenlenmesinde Yenilikler: RDA ve Kavramsal Modeller
  BBY Yaz Semineri 2017 – 13 Haziran 2017
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Bilginin Düzenlenmesi ve RDA Eğitimi (eğitim linki)
  BBY Yaz Semineri 2016 – 14 Haziran 2016
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Sosyal Bilimlerde Makale Yazma ve Süreli Yayıncılık Süreçleri Çalıştayı
  Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – 6 Mayıs 2016
 • Kütüphanelerde Markalaştırma Eğitimi
  Xlibris Projesi – 29 Nisan 2016
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi
  BBY Yaz Semineri 2015 – 19 Haziran 2015
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Bilginin Düzenlenmesi ve RDA Eğitimi
  BBY Yaz Semineri 2015 – 17 Haziran 2015
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Verilen dersler

  • 2017-2018
   BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi
   BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
   UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Becerileri
  • 2016-2017
   BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi
   BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
   BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
   BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi
   UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Okuryazarlığı Dersi
  • 2015-2016
   BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi
   BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi
   BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
   BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
   BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi
   UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Okuryazarlığı Dersi
  • 2014-2015
   BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi
   BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
   BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
   BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi
  • 2013-2014
   BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
   BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması