Bilimsel süreli yayınlarda alınan görevler

Yayın kurulu üyelikleri ve hakemlik yapılan yayınlar

Bilimsel etkinliklerdeki görevler

 • International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2017),  21-23 Ekim 2017
  Hakem – http://www.csaeconf.org/Default.aspx
 • ECIL 2017: European Conference on Information Literacy (ECIL), 18-21 Eylül 2017
  Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2017.ilconf.org/
 • e-BEYAS 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 19-20 Ekim 2017
  Bilim Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/kurullar
 • Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21-24 Eylül 2017
  Bilim Komitesi Üyesi – http://sky2017.org/
 • CeDEM 17: International Conference for E-Democracy and Open Government 2017, 17-19 Mayıs 2017
  Bilim Komitesi Üyesi – http://goo.gl/pR6wHw
 • ECIL 2016: European Conference on Information Literacy (ECIL), 10-13 Ekim 2016
  Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2016.ilconf.org/
 • 7. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 10-11 Ekim 2016
  Bilim Komitesi Üyesi – http://imcw2016.bilgiyonetimi.net/
 • Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016
  Düzenleme Komitesi Üyesi, Sempozyum Akademik Sekreterihttp://bkahs.org
 • 6. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 25-27 Kasım 2015
  Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2015.bilgiyonetimi.net/
 • Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Uygulamaları Sempoyumu, 22-23 Ekim 2015
  Düzenleme Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/
 • 5. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2014
  Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2014.bilgiyonetimi.net/
 • ÜNAK 2014: Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014
  Düzenleme Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eş Başkanı – http://unak2014.unak.org.tr/
 • Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu, 20-21 Mart 2014
  Düzenleme Komitesi Üyesi
 • ÜNAK 2013 Konferansı, 19-21 Eylül 2013
  Organizasyon Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eşbaşkanı – http://unak2013.unak.org.tr/
 • Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı, 19.Nisan 2013
  Düzenleme Komitesi Üyesi – http://konferans.rdaturkiye.org/
 • BOBCATSSS 2013, 23-25 Ocak 2013
  Organizasyon Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi
 • 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012
  Organizasyon Komitesi Üyesi – http://by2012.bilgiyonetimi.net/
 • ÜNAK 2012 Konferansı, 4-6 Ekim 2012
  Organizasyon Komitesi Üyesi ve Program Komitesi Başkanı
 • Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2012
  Organizasyon Komitesi Üyesi
 • ÜNAK 2011 Konferansı, 20-22 Ekim 2011
  Organizasyon Komitesi ve Program Komitesi Üyesi
 • ELPUB 2011 Konferansı, 22-24 Haziran 2011
  Yerel Komite Üyesi 
 • ÜNAK 2010 Konferansı, 07-09 Ekim 2010
  Program Komitesi Üyesi

Mesleki dernek görevleri

 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Başkan Yardımcısı
  Dönem: 2012-2014
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
  Dönem: 2010-2012
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Genç ÜNAK Koordinatörlüğü
  Dönem: 2010-2014

Mesleki üyelikler