Uluslararası projeler

 • Enhancing Visibility of Local Cultural Heritage: Analysis of Web Interaction Platforms of Turkish City Archives
  InterPARES Trust Projesi Kapsamında Avrupa Takımı Araştırma Projesi 
  Proje kodu: EU34_1
  Proje süresi: 2017
 • LoCloud (Local content in a Europeana cloud – Eurapeana Bulutunda Yerel İçerik)
  Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi – CIP-ICT-PSP-2012-6 – http://www.locloud.eu/
  Proje süresi: 2013-2016
 • X-Libris Smart ICT 3.0 Libraries Services
  Erasmus+ Projesi – http://www.xlibrisproject.org/
  Proje süresi: 2014-2016
 • InterPARES TRUST; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems: Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society
  Araştırma Projesi –  https://interparestrust.org/
  Proje süresi: 2013-2019
 • InterPARES 3: The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems
  Araştırma Projesi – http://www.interpares.org/ip3/ip3_index.cfm
  Proje süresi: 2007-2011

Ulusal projeler

 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşiv Projesi http://tysdarsivi.hacettepe.edu.tr
  Projedeki görev: Proje danışmanı
  Proje süresi: 2017
 • Mudurnu Dijital Kent Arşivi Projesi – http://mudurnukentarsivi.org
  T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Destekli Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı – http://mudurnualanyonetimi.org 
  Projedeki görev: Dijital Kent Arşivi ve Müzesinin kurulması, Kaynakların tanımlanması ve üstveri haritalama
  Proje süresi: 2016
 • LoCloud (AB) Projesi Çerçevesinde Bulut Bilişim Tabanlı Dijitalleştirme Üzerine Uzaktan Eğitim Uygulaması
  Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi – http://locloudegitim.org 
  Projedeki görev: yardımcı araştırmacı
  Proje süresi: 2016
 • Açık Dergi Sisteminin Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisine Uygulanması
  Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi – http://edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr
  Projedeki görev: yardımcı araştırmacı
  Proje süresi: 2014
 • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Kütüphanesini Düzenleme Projesi
  Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi – http://adekutuphane.hacettepe.edu.tr/
  Projedeki görev: yardımcı araştırmacı
  Proje süresi: 2014
 • Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ TÖMER) Kütüphanesini Düzenleme Projesi
  Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi – http://tomerkutuphane.hacettepe.edu.tr/
  Projedeki görev: yardımcı araştırmacı
  Proje süresi: 2014
 • Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı
  Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı
  Projedeki görev: Teknik koordinatör
  Proje süresi: 2012
 • Günışığı Kitaplığı MARC Kayıtları Projesi
  Projedeki görev: Teknik sorumlu
  Proje süresi: 2011
 • Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması
  TÜBİTAK -1011 Uluslararası Araştırma Projesi (proje no: 109K518),
  Projedeki görev: Bursiyer
  Proje süresi: 2012-2014