Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programında Verilen Dersler

 • BBY152 Bilginin Düzenlenmesi
 • BBY263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
 • BBY264 Dizinleme ve Sınıflama
 • BBY370 Müzelerde Bilgi Yönetimi (2015-2016 döneminde verildi)
 • BBY467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleşmesi
 • BBY458 Araştırma Raporu
 • ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Becerileri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında Verilen Dersler

 • BBY 601 Seminer (2018-2019, 2019-2020 dönemlerinde verildi)
 • BBY 617 Bilgi Yönetiminde Standartlar
 • BBY 626 Bilginin Organizasyonu ve Analizi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programında Verilen Dersler

 • BBY705 Bilgi Ekonomisi
 • BBY 722 Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Araştırmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programında Verilen Dersler

 • BAR601 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmsı

 

 • Sınıflama Sistemleri Eğitimi – Türkiye Büyük Millet Meclisi, 13, 17 Kasım 2023 – TBMM Halkla İlişkiler Eğitim Salonu.
 • Kaynak Tanımlama ve Erişim (Resource Description and Access) Standardı Eğitimi – Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19-22 Kasım 2019 – TBMM Halkla İlişkiler Eğitim Salonu.
 • Lisansüstü Araştırmacılar için Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Yazım Eğitimi – Koç Üniversitesi VEKAM, 25-26 Eylül 2019 – Koç Üniversitesi VEKAM, Ankara Bağ Evi.
 • Lisansüstü Araştırmacılar için Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Yazım Eğitimi – Koç Üniversitesi VEKAM, 9-10 Kasım 2018 – Koç Üniversitesi VEKAM, Ankara Bağ Evi.
 • Bilginin Düzenlenmesinde Kavramsal Modeller – BBY Yaz Semineri 2018, 20 Haziran 2018 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Üstveri Uygulamaları ve Dublin Core Standardı – BBY Yaz Semineri 2017 – 15 Haziran 2017 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Bilginin Düzenlenmesinde Yenilikler: RDA ve Kavramsal Modeller – BBY Yaz Semineri 2017 – 13 Haziran 2017 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Bilginin Düzenlenmesi ve RDA Eğitimi – BBY Yaz Semineri 2016 -14 Haziran 2016 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Sosyal Bilimlerde Makale Yazma ve Süreli Yayıncılık Süreçleri Çalıştayı – Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – 6 Mayıs 2016.
 • Kütüphanelerde Markalaştırma Eğitimi – Xlibris Projesi – 29 Nisan 2016 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi – BBY Yaz Semineri 2015 – 19 Haziran 2015 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Bilginin Düzenlenmesi ve RDA Eğitimi – BBY Yaz Semineri 2015 – 17 Haziran 2015 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Doktora

 • Topkaraoğlu, Nuh Mehmet (2022 – devam ediyor). Elektronik sağlık kayıtlarında kalite ölçümü yaklaşımları. [Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı.
 • Ünlü, Ali Murat (2021 – devam ediyor). Kamu sektöründe veri paylaşımı: Türkiye için bir olgunluk modeli çalışması. [Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans

 • Yıldırım, Emin Eray (2021 – 2023).Dergi yönetim sistemlerinde sunulan hizmetlerin sistem kullanıcıları açısından değerlendirilmesi: DergiPark analizi [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi (Kurumsal arşiv kopyası – PDF).
 • Yüksel, Gökçe (2020 – 2022). Kurumsal bilgi yönetiminde ürün yaşam döngüsü yaklaşımları: Bir savunma sanayi şirketindeki yapılandırma sürecinin analizi. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi (Kurumsal arşiv kopyası – PDF).
 • Şişkin, Dilan Şerife (2018 – 2020). Üniversite kütüphanelerinde bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması: Ankara’daki üniversite kütüphanelerinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi (Kurumsal arşiv kopyası – PDF).