2019-2020

 • BBY 722 Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi (Doktora)
 • BBY 601 Seminer (Yüksek Lisans)
 • BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleşmesi
 • BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması

2018-2019

 • BBY 617 Bilgi Yönetiminde Standartlar (Yüksek Lisans)
 • BBY 601 Seminer (Yüksek Lisans)
 • BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
 • BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi (2 Şube)
 • BBY 626 Bilginin Organizasyonu ve Analizi (Yüksek Lisans)
 • BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi
 • BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
 • ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Becerileri

2017-2018

 • BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi
 • BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
 • BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
 • BBY152 Bilginin Düzenlenmesi
 • UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Becerileri

2016-2017

 • BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi
 • BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
 • BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
 • BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi
 • UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Okuryazarlığı Dersi

2015-2016

 • BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi
 • BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi
 • BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
 • BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
 • BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi
 • UNI 101 Üniversite Yaşamına Giriş – Bilgi Okuryazarlığı

2014-2015

 • BBY 370 Müzelerde Bilgi YönetimiBBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
 • BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
 • BBY 152 Bilginin Düzenlenmesi

2013-2014

 • BBY 264 Dizinleme ve Sınıflama
 • BBY 263 Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması
 • Kaynak Tanımlama ve Erişim (Resource Description and Access) Standardı Eğitimi – Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19-22 Kasım 2019 – TBMM Halkla İlişkiler Eğitim Salonu
 • Lisansüstü Araştırmacılar için Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Yazım Eğitimi – Koç Üniversitesi VEKAM, 25-26 Eylül 2019 – Koç Üniversitesi VEKAM, Ankara Bağ Evi.
 • Lisansüstü Araştırmacılar için Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Yazım Eğitimi – Koç Üniversitesi VEKAM, 9-10 Kasım 2018 – Koç Üniversitesi VEKAM, Ankara Bağ Evi.
 • Bilginin Düzenlenmesinde Kavramsal Modeller BBY Yaz Semineri 2018 – 20 Haziran 2018 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Üstveri Uygulamaları ve Dublin Core Standardı  BBY Yaz Semineri 2017 – 15 Haziran 2017 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Bilginin Düzenlenmesinde Yenilikler: RDA ve Kavramsal Modeller BBY Yaz Semineri 2017 – 13 Haziran 2017 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Bilginin Düzenlenmesi ve RDA Eğitimi BBY Yaz Semineri 2016 -14 Haziran 2016 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Sosyal Bilimlerde Makale Yazma ve Süreli Yayıncılık Süreçleri Çalıştayı – Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – 6 Mayıs 2016
 • Kütüphanelerde Markalaştırma Eğitimi Xlibris Projesi – 29 Nisan 2016 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi BBY Yaz Semineri 2015 – 19 Haziran 2015 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Bilginin Düzenlenmesi ve RDA Eğitimi BBY Yaz Semineri 2015 – 17 Haziran 2015 – Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

Doktora

 • Topkaraoğlu, Nuh Mehmet (2022 – devam ediyor). Elektronik sağlık kayıtlarında kalite ölçümü yaklaşımları. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı.
 • Ünlü, Ali Murat (2021 – devam ediyor). Kamu sektöründe veri paylaşımı: Türkiye için bir olgunluk modeli çalışması. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans

 • Yıldırım, Emin Eray (2021 – 2023).Dergi yönetim sistemlerinde sunulan hizmetlerin sistem kullanıcıları açısından değerlendirilmesi: DergiPark analizi [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi (Kurumsal arşiv kopyası – PDF).
 • Yüksel, Gökçe (2020 – 2022). Kurumsal bilgi yönetiminde ürün yaşam döngüsü yaklaşımları: Bir savunma sanayi şirketindeki yapılandırma sürecinin analizi. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi (Kurumsal arşiv kopyası – PDF).
 • Şişkin, Dilan Şerife (2018 – 2020). Üniversite kütüphanelerinde bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması: Ankara’daki üniversite kütüphanelerinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi (Kurumsal arşiv kopyası – PDF).