Doç. Dr. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesidir.  Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğünde koordinatör yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tolga Çakmak, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden lisans derecesi almıştır. Lisans eğitimi sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda yazılım mühendisliği, veri tabanları yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar gibi dersleri içeren bir sertifika programına katılmıştır. 2011 yılında kurumsal içerik yönetimi konusunda yüksek lisans tezini, 2016 yılında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları konusunda doktora tezini tamamlamıştır. 2020 yılı itibarıyla Doçent unvanı almıştır. 2021 yılı Şubat ayı ile 2023 yılı Kasım ayları arasında bölüm başkan yardımcısı olarak görev almıştır. 2020-2022 yılları arasında T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığında yürütülen açık veri projesinde (veri.gov.tr) uzman olarak çalışmalarda bulunmuştur.

Tolga Çakmak, 2010-2014 yıllarında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinde yönetim kurulunda başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak  yer almıştır. Türkiye’de bilgi ve belge yönetimi alanında ulusal ve uluslararası kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda konferansın düzenleme ve bilim komitelerine başkanlık etmiştir.  Türkiye’de bilgi bilim alanının en köklü iki dergisi olan Bilgi Dünyası ve Türk Kütüphaneciliği dergilerinde baş editör olarak yer almanın yanı sıra sosyal bilimler alanında yayın yapan çok sayıda bilimsel dergide editörlük, editör yardımcılığı ve üretim editörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

International Journal of Information Management, Library Hi Tech, Journal of Academic Librarianship, Information Development ve The Electronic Library gibi uluslararası atıf dizinlerinde taranan dergilerde yayın kurulu üyelikleri ve makaleleri bulunan Tolga Çakmak, TÜBİTAK, Avrupa Birliği (7. Çerçeve, Erasmus+ gibi), Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş olan büyük ve orta ölçekli projelerde araştırmacı olarak yer almıştır.

Son dönemde veri bilimi, metin işleme ve veri madenciliği konularında çalışmaları bulunan Tolga Çakmak’ın temel araştırma alanları bilginin düzenlenmesi, bilgi sistemleri, kişisel verilerin yönetimi ve bilgi güvenliği, bilgi yönetiminde standartlar, üst veri ve üst veri standartları, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve dijital kütüphanelerdir.

Son Yayınlarımdan Bazıları