Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesiyim. T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığında yürütülen açık veri projesinde uzman olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum.

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden  lisans derecesi aldım. Lisans eğitimim sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda yazılım mühendisliği, veri tabanları yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar gibi dersleri içeren bir sertifika programına katıldım. 2011 yılında kurumsal içerik yönetimi konusunda yüksek lisans tezimi, 2016 yılında kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları konusunda doktora tezimi tamamladım. 2020 yılı itibarıyla Doçent unvanı aldım. 2010-2014 yıllarında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği‘nde yönetim kurulunda Başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. On yılı aşkın süredir Türkiye’de bilgi ve belge Yönetimi alanında bilimsel yayın yapan ve çeşitli bilimsel dergilerde editörlük, editör yardımcılığı, teknik editörük ve üretim editörlüğü görevlerinde bulundum. Bu çalışmaların yanı sıra TÜBİTAK, Avrupa Birliği (7. Çerçeve, Erasmus+ gibi), Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş olan büyük ve orta ölçekli projelerde araştırmacı olarak görev aldım. LoCloud, InterPARES, InterPARES TRUST bu projelerden bazıları.

Bilginin düzenlenmesi, bilgi sistemleri, kişisel verilerin yönetimi ve bilgi güvenliği, bilgi yönetiminde standartlar, üstveri ve üstveri standartları, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve dijital kütüphaneler temel çalışma alanlarımı oluşturmaktadır.

 

Son Yayınlarımdan Bazıları