Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesiyim. T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığında yürütülen açık veri projesinde uzman olarak görev yapıyorum.

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden  lisans derecesi aldım. Lisans eğitimim sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda yazılım mühendisliği, veri tabanları yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar gibi dersleri içeren bir sertifika programına katıldım. 2011 yılında kurumsal içerik yönetimi konusunda yüksek lisans tezimi, 2016 yılında kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları konusunda doktora tezimi tamamladım. 2020 yılı itibarıyla Doçent unvanı aldım. 2010-2014 yıllarında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği‘nde yönetim kurulunda Başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu derneğin resmi ve bilimsel yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinin 13 sayısının editoryal süreçlerinin yönetiminde yer aldım. Şu anda da  Eurasian Journal of Applied Linguistics (EJAL) dergisinde üretim editörü, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi‘nin editör yardımcısı olarak çalışmaktayım. Bu çalışmaların yanı sıra TÜBİTAK, Avrupa Birliği (7. Çerçeve, Erasmus+ gibi), Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş olan büyük ve orta ölçekli projelerde araştırmacı olarak görev aldım. LoCloud, InterPARES, InterPARES TRUST bu projelerden bazıları.

Bilginin düzenlenmesi, bilgi sistemleri, kişisel verilerin yönetimi ve bilgi güvenliği, bilgi yönetiminde standartlar, üstveri ve üstveri standartları, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve dijital kütüphaneler temel çalışma alanlarımı oluşturmaktadır.

 

Son Yayınlarımdan Bazıları