2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden lisans derecesini aldı. Lisans eğitimi süresinde aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim alan Tolga Çakmak, 2011 yılında Kurumsal İçerik Yönetimi konusundaki tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini, 2016 yılında ise  kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları konusundaki tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Şu anda da aynı bölümde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tolga Çakmak, 2010-2014 yılları arasında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinde Başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Bu derneğin resmi ve bilimsel yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinde editörlük görevi yapmış olan Tolga Çakmak, Avrupa RDA Çalışma grubu (EURIG), Dublin Core, Europeana Network Association gibi çeşitli dernek ve bilimsel çalışma gruplarının üyesidir.

Çalışma alanları; bilginin düzenlenmesi, bilgi güvenliği, bilgi kaynaklarının tanımlanması, üstveri, kültürel miras, dijitalleştirme, dijital kütüphaneler, dijital arşivler ve müzelerde bilgi yönetimidir.

 • Doktora
  Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  2011 – 2016
 • Yüksek lisans
  Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  2008 – 2011
 • Lisans
  Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  2003 – 2008
 • Orta Öğretim
  Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi
  2000 – 2003
 • Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası
  Hacettepe Üniversitesi, Yaşamboyu Öğrenme Merkezi
  2017
 • ERASMUS Intensive Program
  LibCMASS State University of Library Studies and Information Technologies, Sofya – Bulgaristan
  2011
 • Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ve Sürekli Eğitim Merkezi
  2008
 • İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (2007-2008 Dönemi)
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülü (2008)
 • Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bölüm Birincilik Ödülü (2008)
 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği Şilt Ödülü (2018)
Mesleki Üyelik ve Etkinlikler
 • International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2017),  21-23 Ekim 2017

  Hakem – http://www.csaeconf.org/Default.aspx

 • ECIL 2017: European Conference on Information Literacy (ECIL), 18-21 Eylül 2017

  Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2017.ilconf.org/

 • e-BEYAS 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 19-20 Ekim 2017

  Bilim Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/kurullar

 • Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21-24 Eylül 2017

  Bilim Komitesi Üyesi – http://sky2017.org/

 • CeDEM 17: International Conference for E-Democracy and Open Government 2017, 17-19 Mayıs 2017

  Bilim Komitesi Üyesi – http://goo.gl/pR6wHw

 • ECIL 2016: European Conference on Information Literacy (ECIL), 10-13 Ekim 2016

  Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2016.ilconf.org/

 • 7. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 10-11 Ekim 2016

  Bilim Komitesi Üyesi – http://imcw2016.bilgiyonetimi.net/

 • Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016

  Düzenleme Komitesi Üyesi, Sempozyum Akademik Sekreteri – http://bkahs.org

 • 6. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 25-27 Kasım 2015

  Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2015.bilgiyonetimi.net/

 • Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Uygulamaları Sempoyumu, 22-23 Ekim 2015

  Düzenleme Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/

 • 5. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2014

  Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2014.bilgiyonetimi.net/

 • ÜNAK 2014: Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014

  Düzenleme Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eş Başkanı – http://unak2014.unak.org.tr/

 • Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu, 20-21 Mart 2014

  Düzenleme Komitesi Üyesi

 • ÜNAK 2013 Konferansı, 19-21 Eylül 2013

  Organizasyon Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eşbaşkanı – http://unak2013.unak.org.tr/

 • Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı, 19.Nisan 2013

  Düzenleme Komitesi Üyesi – http://konferans.rdaturkiye.org/

 • BOBCATSSS 2013, 23-25 Ocak 2013

  Organizasyon Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi

 • 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012

  Organizasyon Komitesi Üyesi – http://by2012.bilgiyonetimi.net/

 • ÜNAK 2012 Konferansı, 4-6 Ekim 2012

  Organizasyon Komitesi Üyesi ve Program Komitesi Başkanı

 • Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2012

  Organizasyon Komitesi Üyesi

 • ÜNAK 2011 Konferansı, 20-22 Ekim 2011

  Organizasyon Komitesi ve Program Komitesi Üyesi

 • ELPUB 2011 Konferansı, 22-24 Haziran 2011

  Yerel Komite Üyesi 

 • ÜNAK 2010 Konferansı, 07-09 Ekim 2010

  Program Komitesi Üyesi

Mesleki Derneklerde Alınan Görevler
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Başkan Yardımcısı
  Dönem: 2012-2014
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
  Dönem: 2010-2012
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Genç ÜNAK Koordinatörlüğü
  Dönem: 2010-2014
Üye Olunan Dernekler