Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden lisans derecesini almıştır. Lisans eğitimi sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim almıştır. 2011 yılında Kurumsal İçerik Yönetimi konusundaki tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini, 2016 yılında ise  kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları konusundaki tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlamıştır. Tolga Çakmak, 2010-2014 yılları arasında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinde Başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Bu derneğin resmi ve bilimsel yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinin 13 sayısının editörlük ve yardımcı editörlüğünü yapmıştır. Şu anda da Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde editör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bilginin düzenlenmesi, bilgi sistemleri, bilgi güvenliği, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, dijital kütüphaneler ve arşivler, bilgi yönetiminde standartlar ve üstveri ile ilgili konularda yayımlanmış iki kitabı, ulusal ve uluslararası indekslerde dizinlenmiş yirminin üzerinde bilimsel makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Tolga Çakmak, ayrıca TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş olan onun üzerinde projede araştırmacı ve bursiyer olarak görev almıştır.

 • Doktora
  Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  2011 – 2016
 • Yüksek lisans
  Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  2008 – 2011
 • Lisans
  Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  2003 – 2008
 • Orta Öğretim
  Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi
  2000 – 2003
 • Uçtan Uca Veri Bilimi Eğitimi – Udemy Eğitimi (2018)
 • Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası – Hacettepe Üniversitesi, Yaşamboyu Öğrenme Merkezi (2017)
 • ERASMUS Intensive Program – LibCMASS State University of Library Studies and Information Technologies, Sofya – Bulgaristan (2011)
 • Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ve Sürekli Eğitim Merkezi (2008)
 • İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (2007-2008 Dönemi)
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülü (2008)
 • Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bölüm Birincilik Ödülü (2008)
 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği Şilt Ödülü (2018)
Mesleki Üyelik ve Etkinlikler
 • Edebiyat Fakültesi Dergisi (ISSN: 1301-5737) Editör Yardımcısı – https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd  2018 – devam ediyor
 • Bilgi Dünyası (e-ISSN:2148 – 354X) Editör – http://bd.org.tr2012 – 2016 – 9 Sayı
 • Bilgi Dünyası (ISSN:1302 – 3217) Yardımcı Editör – http://bd.org.tr 2011-2012 – 1 Sayı
 • Bilgi Dünyası (ISSN:1302 – 3217) Editör Yardımcısı – http://bd.org.tr 2009-2011 – 3 Sayı
 • e-BEYAS 2019: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 10-11 Ekim 2019 Bilim Komitesi Üyesi – http://2019.ebeyas.org/kurullar
 • ÜNAK 2019: Kütüphanelerimizin geleceği: İş birliği, Bilim Komitesi Üyesi – https://unak2019.unak.org.tr/
 • 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (IMCW 2018), 1-3 Kasım 2018 Bilim Komitesi Eş Başkanı ve Organizasyon Komitesi Üyesi – http://imcw2018.bilgiyonetimi.net/
 • International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2017),  21-23 Ekim 2017 Hakemhttp://www.csaeconf.org/Default.aspx
 • ECIL 2017: European Conference on Information Literacy (ECIL), 18-21 Eylül 2017 Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2017.ilconf.org/
 • e-BEYAS 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 19-20 Ekim 2017 Bilim Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/kurullar
 • Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21-24 Eylül 2017 Bilim Komitesi Üyesihttp://sky2017.org/
 • CeDEM 17: International Conference for E-Democracy and Open Government 2017, 17-19 Mayıs 2017 Bilim Komitesi Üyesi – http://goo.gl/pR6wHw
 • ECIL 2016: European Conference on Information Literacy (ECIL), 10-13 Ekim 2016 Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2016.ilconf.org/
 • 7. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 10-11 Ekim 2016 Bilim Komitesi Üyesi – http://imcw2016.bilgiyonetimi.net/
 • Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Düzenleme Komitesi Üyesi, Sempozyum Akademik Sekreteri – http://bkahs.org
 • 6. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 25-27 Kasım 2015 Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2015.bilgiyonetimi.net/
 • Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Uygulamaları Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015Düzenleme Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/
 • 5. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2014 Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2014.bilgiyonetimi.net/
 • ÜNAK 2014: Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014 Düzenleme Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eş Başkanı – http://unak2014.unak.org.tr/
 • Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu, 20-21 Mart 2014 Düzenleme Komitesi Üyesi
 • ÜNAK 2013 Konferansı, 19-21 Eylül 2013Organizasyon Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eş başkanı – http://unak2013.unak.org.tr/
 • Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı, 19.Nisan 201 3Düzenleme Komitesi Üyesi – http://konferans.rdaturkiye.org/
 • BOBCATSSS 2013, 23-25 Ocak 2013 Organizasyon Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi
 • 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012 Organizasyon Komitesi Üyesi – http://by2012.bilgiyonetimi.net/
 • ÜNAK 2012 Konferansı, 4-6 Ekim 2012 Organizasyon Komitesi Üyesi ve Program Komitesi Başkanı
 • Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2012 Organizasyon Komitesi Üyesi
 • ÜNAK 2011 Konferansı, 20-22 Ekim 2011 Organizasyon Komitesi ve Program Komitesi Üyesi
 • ELPUB 2011 Konferansı, 22-24 Haziran 2011 Yerel Komite Üyesi 
 • ÜNAK 2010 Konferansı, 07-09 Ekim 2010 Program Komitesi Üyesi
Mesleki Derneklerde Alınan Görevler
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Başkan Yardımcısı
  Dönem: 2012-2014
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
  Dönem: 2010-2012
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Genç ÜNAK Koordinatörlüğü
  Dönem: 2010-2014
Üye Olunan Dernekler