2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden lisans derecesini aldı. Lisans eğitimi süresinde aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim alan Tolga Çakmak, 2011 yılında Kurumsal İçerik Yönetimi konusundaki tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini, 2016 yılında ise  kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları konusundaki tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Şu anda da aynı bölümde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tolga Çakmak, 2010-2014 yılları arasında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinde Başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Bu derneğin resmi ve bilimsel yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinde editörlük görevi yapmış olan Tolga Çakmak, Avrupa RDA Çalışma grubu (EURIG), Dublin Core, Europeana Network Association gibi çeşitli dernek ve bilimsel çalışma gruplarının üyesidir.

Çalışma alanları; bilginin düzenlenmesi, bilgi güvenliği, bilgi kaynaklarının tanımlanması, üstveri, kültürel miras, dijitalleştirme, dijital kütüphaneler, dijital arşivler ve müzelerde bilgi yönetimidir.

 • Doktora
  Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  2011 – 2016
 • Yüksek lisans
  Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  2008 – 2011
 • Lisans
  Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  2003 – 2008
 • Orta Öğretim
  Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi
  2000 – 2003
 • Uçtan Uca Veri Bilimi Eğitimi – Udemy Eğitimi (2018)
 • Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası – Hacettepe Üniversitesi, Yaşamboyu Öğrenme Merkezi (2017)
 • ERASMUS Intensive Program – LibCMASS State University of Library Studies and Information Technologies, Sofya – Bulgaristan (2011)
 • Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ve Sürekli Eğitim Merkezi (2008)
 • İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (2007-2008 Dönemi)
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülü (2008)
 • Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bölüm Birincilik Ödülü (2008)
 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği Şilt Ödülü (2018)
Mesleki Üyelik ve Etkinlikler
 • International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2017),  21-23 Ekim 2017Hakem – http://www.csaeconf.org/Default.aspx
 • ECIL 2017: European Conference on Information Literacy (ECIL), 18-21 Eylül 2017Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2017.ilconf.org/
 • e-BEYAS 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 19-20 Ekim 2017Bilim Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/kurullar
 • Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21-24 Eylül 2017Bilim Komitesi Üyesi – http://sky2017.org/
 • CeDEM 17: International Conference for E-Democracy and Open Government 2017, 17-19 Mayıs 2017Bilim Komitesi Üyesi – http://goo.gl/pR6wHw
 • ECIL 2016: European Conference on Information Literacy (ECIL), 10-13 Ekim 2016Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2016.ilconf.org/
 • 7. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 10-11 Ekim 2016Bilim Komitesi Üyesi – http://imcw2016.bilgiyonetimi.net/
 • Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016Düzenleme Komitesi Üyesi, Sempozyum Akademik Sekreteri – http://bkahs.org
 • 6. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 25-27 Kasım 2015Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2015.bilgiyonetimi.net/
 • Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Uygulamaları Sempoyumu, 22-23 Ekim 2015Düzenleme Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/
 • 5. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2014Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2014.bilgiyonetimi.net/
 • ÜNAK 2014: Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014Düzenleme Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eş Başkanı – http://unak2014.unak.org.tr/
 • Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu, 20-21 Mart 2014Düzenleme Komitesi Üyesi
 • ÜNAK 2013 Konferansı, 19-21 Eylül 2013Organizasyon Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eşbaşkanı – http://unak2013.unak.org.tr/
 • Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı, 19.Nisan 2013Düzenleme Komitesi Üyesi – http://konferans.rdaturkiye.org/
 • BOBCATSSS 2013, 23-25 Ocak 2013Organizasyon Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi
 • 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012Organizasyon Komitesi Üyesi – http://by2012.bilgiyonetimi.net/
 • ÜNAK 2012 Konferansı, 4-6 Ekim 2012Organizasyon Komitesi Üyesi ve Program Komitesi Başkanı
 • Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2012Organizasyon Komitesi Üyesi
 • ÜNAK 2011 Konferansı, 20-22 Ekim 2011Organizasyon Komitesi ve Program Komitesi Üyesi
 • ELPUB 2011 Konferansı, 22-24 Haziran 2011Yerel Komite Üyesi 
 • ÜNAK 2010 Konferansı, 07-09 Ekim 2010Program Komitesi Üyesi
Mesleki Derneklerde Alınan Görevler
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Başkan Yardımcısı
  Dönem: 2012-2014
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
  Dönem: 2010-2012
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Genç ÜNAK Koordinatörlüğü
  Dönem: 2010-2014
Üye Olunan Dernekler