Dr. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesidir. Aynı zamanda T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığında yürütülen açık veri projesinde (veri.gov.tr) uzman olarak görev yapmaktadır. Tolga Çakmak, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden  lisans derecesi almıştır. Lisans eğitimi sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda yazılım mühendisliği, veri tabanları yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar gibi dersleri içeren bir sertifika programına katılmıştır. 2011 yılında kurumsal içerik yönetimi konusunda yüksek lisans tezini, 2016 yılında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları konusunda doktora tezini tamamlamıştır. 2020 yılı itibariyle Doçent unvanı alan Tolga Çakmak, 2010-2014 yıllarında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinde yönetim kurulunda başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak  yer almıştır. Türkiye’de bilgi ve belge yönetimi alanında ulusal ve uluslararası kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda konferansın düzenleme ve bilim komitelerinde başkanlık görevlerinde de bulunan Tolga Çakmak  mesleki ve sosyal bilimler alanında yayın yapan çok sayıda bilimsel dergide baş editörlük, editörlük, editör yardımcılığı ve üretim editörlüğü görevlerinde bulunmuştur, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi‘nde editör yardımcısı pozisyonlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayın kurulu üyelikleri ve makaleleri bulunan Tolga Çakmak, TÜBİTAK, Avrupa Birliği (7. Çerçeve, Erasmus+ gibi), Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş olan büyük ve orta ölçekli projelerde araştırmacı olarak yer almıştır. Son dönemde veri bilimi, metin işleme ve veri madenciliği konularında çalışmaları bulunan Tolga Çakmak’ın temel araştırma alanları bilginin düzenlenmesi, bilgi sistemleri, kişisel verilerin yönetimi ve bilgi güvenliği, bilgi yönetiminde standartlar, üstveri ve üstveri standartları, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve dijital kütüphanelerdir.

İdari Görevler

2020 – devam ediyor

 

2021 – devam ediyor

 

2020 – devam ediyor

 

2020 – devam ediyor

 

2020 – devam ediyor

Akademik Görevler

2020 – devam ediyor

 

2018 – 2020

 

2016 – 2018

 

2008 – 2016

 

2007 (bir ay)

 

2006 (bir ay)

 • DoçentÜniversiteler Arası Kurul, Bilgi ve Belge Yönetimi Temel Alanı2020, Ekim
 • DoktoraHacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

  2011 – 2016

 • Yüksek lisansHacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

  2008 – 2011

 • LisansHacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

  2003 – 2008

 • Orta ÖğretimAnkara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi

  2000 – 2003

 • Uçtan Uca Veri Bilimi Eğitimi – Udemy Eğitimi (2018)
 • Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası – Hacettepe Üniversitesi, Yaşamboyu Öğrenme Merkezi (2017)
 • ERASMUS Intensive Program – LibCMASS State University of Library Studies and Information Technologies, Sofya – Bulgaristan (2011)
 • Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ve Sürekli Eğitim Merkezi (2008)
 • İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (2007-2008 Dönemi)
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülü (2008)
 • Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bölüm Birincilik Ödülü (2008)
 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği Şilt Ödülü (2018)
Mesleki Üyelik ve Etkinlikler
 • Edebiyat Fakültesi Dergisi (ISSN: 1301-5737) Editör Yardımcısı – https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd  2018 – devam ediyor
 • Bilgi Dünyası (e-ISSN:2148 – 354X) Editör – http://bd.org.tr2012 – 2016 – 9 Sayı
 • Bilgi Dünyası (ISSN:1302 – 3217) Yardımcı Editör – http://bd.org.tr 2011-2012 – 1 Sayı
 • Bilgi Dünyası (ISSN:1302 – 3217) Editör Yardımcısı – http://bd.org.tr 2009-2011 – 3 Sayı
 • e-BEYAS 2019: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 10-11 Ekim 2019 Bilim Komitesi Üyesi – http://2019.ebeyas.org/kurullar
 • ÜNAK 2019: Kütüphanelerimizin geleceği: İş birliği, Bilim Komitesi Üyesi – https://unak2019.unak.org.tr/
 • 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (IMCW 2018), 1-3 Kasım 2018 Bilim Komitesi Eş Başkanı ve Organizasyon Komitesi Üyesi – http://imcw2018.bilgiyonetimi.net/
 • International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2017),  21-23 Ekim 2017 Hakemhttp://www.csaeconf.org/Default.aspx
 • ECIL 2017: European Conference on Information Literacy (ECIL), 18-21 Eylül 2017 Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2017.ilconf.org/
 • e-BEYAS 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 19-20 Ekim 2017 Bilim Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/kurullar
 • Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21-24 Eylül 2017 Bilim Komitesi Üyesihttp://sky2017.org/
 • CeDEM 17: International Conference for E-Democracy and Open Government 2017, 17-19 Mayıs 2017 Bilim Komitesi Üyesi – http://goo.gl/pR6wHw
 • ECIL 2016: European Conference on Information Literacy (ECIL), 10-13 Ekim 2016 Bilim Komitesi Üyesi –  http://ecil2016.ilconf.org/
 • 7. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 10-11 Ekim 2016 Bilim Komitesi Üyesi – http://imcw2016.bilgiyonetimi.net/
 • Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Düzenleme Komitesi Üyesi, Sempozyum Akademik Sekreteri – http://bkahs.org
 • 6. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 25-27 Kasım 2015 Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2015.bilgiyonetimi.net/
 • Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Uygulamaları Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015Düzenleme Komitesi Üyesi – http://ebeyas.org/
 • 5. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2014 Türkiye Tanıtım Eş Başkanı – http://imcw2014.bilgiyonetimi.net/
 • ÜNAK 2014: Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014 Düzenleme Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eş Başkanı – http://unak2014.unak.org.tr/
 • Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu, 20-21 Mart 2014 Düzenleme Komitesi Üyesi
 • ÜNAK 2013 Konferansı, 19-21 Eylül 2013Organizasyon Komitesi Üyesi, Program Komitesi Eş başkanı – http://unak2013.unak.org.tr/
 • Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı, 19.Nisan 201 3Düzenleme Komitesi Üyesi – http://konferans.rdaturkiye.org/
 • BOBCATSSS 2013, 23-25 Ocak 2013 Organizasyon Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi
 • 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012 Organizasyon Komitesi Üyesi – http://by2012.bilgiyonetimi.net/
 • ÜNAK 2012 Konferansı, 4-6 Ekim 2012 Organizasyon Komitesi Üyesi ve Program Komitesi Başkanı
 • Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2012 Organizasyon Komitesi Üyesi
 • ÜNAK 2011 Konferansı, 20-22 Ekim 2011 Organizasyon Komitesi ve Program Komitesi Üyesi
 • ELPUB 2011 Konferansı, 22-24 Haziran 2011 Yerel Komite Üyesi 
 • ÜNAK 2010 Konferansı, 07-09 Ekim 2010 Program Komitesi Üyesi
Mesleki Derneklerde Alınan Görevler
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Başkan Yardımcısı
  Dönem: 2012-2014
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
  Dönem: 2010-2012
 • Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) – http://unak.org.tr/
  Görev: Genç ÜNAK Koordinatörlüğü
  Dönem: 2010-2014
Üye Olunan Dernekler