Yazar/lar: Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu, Vural Gökmen

Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Adresli Yayınların Konu Dağılımlarının Analizi: 2015-2017 ve 2018-2020 Dönemleri Kıyaslaması

Yayınyeri, Yayınevi: Ankara: Hacettepe Üniversitesi

Önsöz

Bilindiği üzere Hacettepe Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu tarafından “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında 26 Eylül 2017 tarihinde araştırma üniversitesi olarak ilan edilmiştir. Uluslararası saygın kaynaklarda bilimsel yayın yapmak araştırma üniversitelerini tanımlayan önemli bir özelliktir. Bilimsel araştırmanın en önemli çıktısı olan araştırma makalesi sayısı açısından Hacettepe Üniversitesi ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradadır. Web of Science veri tabanı dikkate alındığında üniversitemizin yayın sayısı yıllar içinde düzenli şekilde artarak 2021 yılı itibari ile yılda 3700+ düzeyine ulaşmıştır. Hacettepe Üniversitesi kurulduğundan bugüne yayınladığı toplam 40.000+ araştırma makalesi ile bilime ulusal ve evrensel düzeyde önemli katkı yapmıştır.

Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarını, araştırma üniversitesi ilan edilmeden önceki 3 yıllık dönem (2015-2017) ile sonraki 3 yıllık dönemi (2018-2020) kapsayacak şekilde kıyaslamalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırma kapsamında ayrıca Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların bibliyografik verilerinin elde edilmesi için Web of Science veri tabanı kullanılmıştır. Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu kategorilerine göre sınıflandırılmasında Web of Science konu kategorilerinin bir araya getirilmesine dayanan ve bu konu kategorilerini altı disiplinde toplayan, aynı zamanda disiplinler arası örtüşmeleri de kapsayan Global Institutional Profiles Project (GIPP) şeması kullanılmıştır. Buna göre, Hacettepe Üniversitesi adresli yayınlar aşağıdaki bilim alanlarına göre sınıflandırılmıştır;

  • Sanat ve Beşerî Bilimler
  • Klinik, Klinik Öncesi ve Sağlık
  • Yaşam Bilimleri
  • Fen Bilimleri
  • Sosyal Bilimler
  • Mühendislik ve Teknoloji

Web of Science tarafından taranan dergilerin çeyreklik dilimleri ilave bir boyut olarak Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların analizine dahil edilmiştir. Bunun için, Incites Journal Citation Reports tarafından sunulan dergi çeyreklik dilim verileri dikkate alınmıştır.

Üniversitesi adresli yayınların tematik dağılımı ve bu dağılımın zamana göre değişiminin analizinde R programlama dilindeki veri düzenleme ve bibliyometrik analiz araçlarının tematik dağılım fonksiyonları kullanılmıştır. Buna göre, Web of Science konu kategorileri esas alınarak üniversitemizin araştırma üniversitesi seçilmeden önceki üç yılında yayımlanan yayınların konu dağılımı ile araştırma üniversitesi seçildikten sonraki üç yılındaki yayınların konu dağılımları merkezilik ve yoğunluk değerleri ekseninde oluşturulan tematik dağılım grafikleri yardımıyla karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada uygulanan bibliyometrik yöntemin, üniversitemiz yayınlarında öne çıkan konu kümelerinin dönemsel değişikliklerinin izlenmesini kolaylaştıran yenilikçi bir yaklaşım olduğu görülmüştür. Aynı yaklaşımın önümüzdeki dönemlerde araştırma performansı değerlendirme süreçleri ile üniversitemizin araştırma öncelikleri doğrultusunda amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesinin izlenmesinde etkili bir araç olarak kullanılmasının araştırma yönetimine değer katacağı açıktır.

Vural Gökmen

Rektör Yardımcısı

Atıf

Çakmak, T., Eroğlu, Ş. ve Gökmen, V. (2022). Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarının analizi: 2015-2017 ve 2018-2020 dönemleri kıyaslamasıhttps://gazete.hacettepe.edu.tr/fs_/HABERLER/2022/08/HACETTEPE%20UNIVERSITESI%202015-2020%20WoS%20ARASTIRMA_RAPORU.pdf adresinden erişildi.

 

Rapora ait Hacettepe Üniversitesinde yayınlanan haber için tıklayınız