Post-truth dönemini anlamak: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yeni medya araçları kapsamında bilgi bozuklukları ve doğrulama algılarının değerlendirilmesi

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 39, 307-325 DOI: 10.30794/pausbed.682120 Öz Teknolojinin etkisi ile bilgi paylaşım olanaklarının artması hızlı ve kolay bilgi akışının da önünü açmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemi ifade eden post-truth dönemi ve yaygın olarak kullanılan yeni medya araçları hızlı iletişim ve bilgilenme sağlamaktadır. Bu hızlı…