Sosyal medyada kullanıcı etkileşimi ve içerik kategorizasyonu: Ankara’daki halk kütüphanelerinin Facebook gönderilerinin analizi

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 34 (2), 160-186 DOI: Öz Etkileşim, paylaşım ve katılım gibi unsurlara dayanan sosyal medya platformlarında kütüphanelerin var olmaları hizmet sunumu ve pazarlamasının yanı sıra kullanıcı beklentilerinin belirlenmesine de katkı sağlayabilmektedir. Bu noktada kütüphanelerin sosyal medya platformlarında ürettikleri içerikler ve bu içeriklere yönelik olarak kullanıcılardan elde…

Danışma hizmetlerinin değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi danışma hizmetlerine yönelik bir araştırma

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Sercan Tırnavalı Kaynak: Bilgi Dünyası Cilt/Sayı/Sayfa: 21(1), ??-?? DOI: 10.15612/BD.2020.762 Öz Kütüphanelerin geleneksel hizmetlerinden biri olan danışma hizmetleri gelişen teknoloji olanakları çerçevesinde sürekli olarak güncellenmektedir. Son dönemlerde ise sunulan bu hizmetlerle üretilen veriler değerlendirilerek bu hizmetlerin etkisi analiz edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphanesinde verilen danışma hizmetlerindeki kullanıcı…

Post-truth dönemini anlamak: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yeni medya araçları kapsamında bilgi bozuklukları ve doğrulama algılarının değerlendirilmesi

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 39, 307-325 DOI: 10.30794/pausbed.682120 Öz Teknolojinin etkisi ile bilgi paylaşım olanaklarının artması hızlı ve kolay bilgi akışının da önünü açmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemi ifade eden post-truth dönemi ve yaygın olarak kullanılan yeni medya araçları hızlı iletişim ve bilgilenme sağlamaktadır. Bu hızlı…

Zenginleştirilmiş kütüphanelerdeki mevcut durum ve uygulamaların analizi: Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 12 okulda gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 34(1), 3-28 DOI: 10.24146/tk.635256 Öz Okul kütüphaneleri, öğrencilerin, ebeveynlerin, öğretmenlerin, idarecilerin ve diğer okul personelinin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunan kütüphanelerdir. Bu kütüphaneler temel işlev olarak müfredat programını desteklemektedir. Bireylerin yaşamlarında öğrenmenin gerçekleştiği dönemlerde yer alan bu kütüphaneler güncel teknoloji ve olanakların sunulduğu, hedef kitlesinin…

Information as an organizational asset: Assessment of a public organization’s capabilities in Turkey

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak: Information Development Cilt/Sayı/Sayfa: 37(1), 58-77 DOI: 10.1177/0266666918811004 Abstract This study aims to establish the importance for institutions to assess their information assets as a value in the context of such matters as increased competitive advantage, improved managerial processes, and adaptation to new managerial approaches. In line with this…

Cataloguing practices at university libraries: Analysis of current conditions and practices in Turkey

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: The Electronic Library Cilt/Sayı/Sayfa: 37(1), 155-172 DOI: 10.1108/EL-06-2018-0122 Abstract Purpose This study aims to analyse current practices and cooperation between the Turkish university libraries related to cataloguing processes and present cataloguing librarians’ evaluations about clarity and comprehensiveness of the given information in library catalogues. Design/methodology/approach In line with the literature review, a…

Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Ankara’daki 17 kurumun uygulamalarının analizi

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 6(2), 167-182 DOI: 10.5505/jas.2018.30502 Öz Dijitalleştirme kültürel bellek kurumlarının yatırımlarda bulunduğu süreçlerden biridir. Genel olarak analog ortamdaki kaynakların dijital kopyalarının oluşturulmasına dayanan dijitalleştirme işlemi kültürel belleğin sunumu açısından çeşitli iş süreçlerini beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; Ankara’da bulunan ve sahip oldukları koleksiyona yönelik dijitalleştirme uygulamaları yapan kültürel bellek kurumlarının…

RDA Transition in Turkey: Perspectives and experiences of the libraries

Information organization as a core component of library and information science consists of many technical processes related to information resources and objects. These processes are mainly shaped by technological developments and user expectations. Conceptual models and standards are also detrimental factors for these processes. In this regard, many awareness raising activities and scientific events related to RDA transition have been carried out in Turkey since 2012

Müzelere yönelik bilgi yönetimi eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin analizi

Kültürel mirasın yönetiminde öne çıkan kurumlardan biri olan müzeler, teknoloji olanakları doğrultusunda hizmetlerini geliştirmekte ve toplumla olan etkileşimlerini çok yönlü bir yapıya taşımaktadır. Ayrıca bu hizmetlerin geliştirilmesi sürecinde farklı alanlardaki bilgi ve becerilere ihtiyaç duymaktadır. Bu alanlardan biri olan kütüphanecilik ve bilgibilim alanı müzeler için modern anlamda ihtiyaç duyulan insan kaynağının sağlanmasında ve bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesinde öne çıkmaktadır.