İlkokul Türkçe ders kitaplarında somut olmayan kültürel miras unsurları

Yazar/lar: Beytullah Karagöz ve Tolga Çakmak Kaynak: Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 12(4), 1027-1037 DOI: 10.30703/cije.1278693 Öz Bu çalışmada ilkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan somut olmayan kültürel miras unsurlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen yöntem çerçevesinde araştırma verilerinin toplanmasında UNESCO ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Ulusal Envanterlerindeki somut…

Kamu sektöründe kurumlar arasında bilgi paylaşımı: Türkiye’deki politika ve yasal düzenlemelere yönelik bir değerlendirme

Yazar/lar: Ali Murat Ünlü ve Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Yönetimi Cilt/Sayı/Sayfa: 6(1), 1-20 DOI: 10.33721/by.1251635 Öz Bu çalışmanın amacı, kamu sektöründe kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının ve kamu sektörünün bilgi paylaşım süreçlerinin Türkiye’deki politika ve yasal düzenlemeler içindeki yeri ve sınırlılıklarına yönelik bir değerlendirmeyi ortaya koymaktır. Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 1982-2021 yılları arasındaki…

Üniversite kütüphanelerinde kişisel veriler: Ankara’daki 15 üniversite kütüphanesindeki uygulamaların analizi

Yazar/lar: Dilan Şerife Şişkin ve Tolga Çakmak Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 34 (3), 458-484 DOI: : 10.24146/tk.754346 Öz Üniversite kütüphaneleri hizmet verdiği kullanıcı grubunun bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında sorumlulukları bulunan kurumlardır. Diğer kütüphane türlerinde olduğu gibi üniversite kütüphanelerinde de oluşturulan kullanıcı kayıtları bireyi tanımlayabilecek hatta bilgi arama davranışlarıyla da ilişkilendirilebilecek düzeyde kişisel verilerden oluşabilmektedir. Bu noktada…

Personal data perceptions and privacy in Turkish academic libraries: An evaluation for administrations

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak: Journal of Academic Librarianship Cilt/Sayı/Sayfa: 46 (6), 102251 DOI: 10.1016/j.acalib.2020.102251 Abstract The recent increases in data sharing possibilities through technology have given way to a rise in concerns about the privacy of personal data. There has also been an increase in the number of studies approaching the subject…

Sosyal medyada kullanıcı etkileşimi ve içerik kategorizasyonu: Ankara’daki halk kütüphanelerinin Facebook gönderilerinin analizi

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 34 (2), 160-186 DOI: 10.24146/tk.706882 Öz Etkileşim, paylaşım ve katılım gibi unsurlara dayanan sosyal medya platformlarında kütüphanelerin var olmaları hizmet sunumu ve pazarlamasının yanı sıra kullanıcı beklentilerinin belirlenmesine de katkı sağlayabilmektedir. Bu noktada kütüphanelerin sosyal medya platformlarında ürettikleri içerikler ve bu içeriklere yönelik olarak kullanıcılardan…

Danışma hizmetlerinin değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi danışma hizmetlerine yönelik bir araştırma

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Sercan Tırnavalı Kaynak: Bilgi Dünyası Cilt/Sayı/Sayfa: 21(1), 7-33 DOI: 10.15612/BD.2020.762 Öz Kütüphanelerin geleneksel hizmetlerinden biri olan danışma hizmetleri gelişen teknoloji olanakları çerçevesinde sürekli olarak güncellenmektedir. Son dönemlerde ise sunulan bu hizmetlerle üretilen veriler değerlendirilerek bu hizmetlerin etkisi analiz edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphanesinde verilen danışma hizmetlerindeki kullanıcı…

Post-truth dönemini anlamak: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yeni medya araçları kapsamında bilgi bozuklukları ve doğrulama algılarının değerlendirilmesi

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 39, 307-325 DOI: 10.30794/pausbed.682120 Öz Teknolojinin etkisi ile bilgi paylaşım olanaklarının artması hızlı ve kolay bilgi akışının da önünü açmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemi ifade eden post-truth dönemi ve yaygın olarak kullanılan yeni medya araçları hızlı iletişim ve bilgilenme sağlamaktadır. Bu hızlı…

Zenginleştirilmiş kütüphanelerdeki mevcut durum ve uygulamaların analizi: Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 12 okulda gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 34(1), 3-28 DOI: 10.24146/tk.635256 Öz Okul kütüphaneleri, öğrencilerin, ebeveynlerin, öğretmenlerin, idarecilerin ve diğer okul personelinin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunan kütüphanelerdir. Bu kütüphaneler temel işlev olarak müfredat programını desteklemektedir. Bireylerin yaşamlarında öğrenmenin gerçekleştiği dönemlerde yer alan bu kütüphaneler güncel teknoloji ve olanakların sunulduğu, hedef kitlesinin…

Information as an organizational asset: Assessment of a public organization’s capabilities in Turkey

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak: Information Development Cilt/Sayı/Sayfa: 37(1), 58-77 DOI: 10.1177/0266666918811004 Abstract This study aims to establish the importance for institutions to assess their information assets as a value in the context of such matters as increased competitive advantage, improved managerial processes, and adaptation to new managerial approaches. In line with this…