Ulusal arşivlerde dijital koruma politikaları ve stratejileri

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak:Arşivcilikte Güncel Konular Sayfa: 163-181 Yayınyeri, Yayınevi: İdeal Kültür ISBN: 9786258375602 Öz Bu çalışmada dijital arşiv materyalinin kalıcılığının sağlanması için gerçekleştirilen dijital koruma uygulamalarına yönelik süreçlerin be-timlenmesi ve ulusal arşivlerdeki dijital koruma politika ve stratejileri-nin bileşenleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirle-nen amaçlardan hareketle çalışmanın kavramsal arka planı dijital ko-ruma politikaları, dijital koruma uygulamaları…