Metadata description schemas of cultural heritage institutions in the context of interoperability

Yazar/lar: Özgür Külcü, Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu Kaynak:Trust and Records in an Open Digital Environment Sayfa:  181-200 Yayınyeri, Yayınevi: Routledge ISBN: 9781003005117 DOI: https://doi.org/10.4324/9781003005117 Abstract This chapter investigates the systems and models being used by cultural organisations in Turkey for describing cultural heritage resources online. In this regard, the research focuses on the issues of…

Elektronik arşivlerde dijital koruma ve bilgi güvenliği risk değerlendirmesi

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak: Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi Sayfa: 53-80 Yayınyeri, Yayınevi: İstanbul: Hiperyayın ISBN: 978-625-7280-02-0 Giriş Dijital dönüşüm, yetkili bir kurum olarak arşivlerin geleneksel sınırlarını değiştirmiş ve arşivler kendilerine emanet edilen belge ve verilerin korunmasında yeni zorluklarla karşılaşmışlardır. Hızla değişen kayıt tutma ortamında, tüm ilgili riskleri anlamak ve etkili…

Dijital kütüphanelere yönelik görsel arayüzlerde metaforlar ve üstveri

Yazar/lar: Ali Shiri (yazar), Tolga Çakmak (çeviren) Kaynak: Dijital Kütüphaneler Araştırmasının El Kitabı: Tasarım, Geliştirme ve Etki Sayfa: 323-332 Yayınyeri, Yayınevi: İstanbul: Hiperyayın ISBN: 978-625-7845-36-6 Öz Bu bölüm, dijital kütüphane arayüzleri için yeni bir kategori olan üstverilerle zenginleştirilmiş görsel arayüzleri ele almaktadır. Belirli bir terim listesi (thesaurus) kullanımını gerektiren daha önceki bilgi erişim görsel arayüzlerinden hareketle…

Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi: LoCloud projesi bağlamında bir değerlendirme

Yazar/lar: Bülent Yılmaz, Özgür Külcü ve Tolga Çakmak Kaynak: Kültürel Bellek 2016 Sayfa: 545-553 Yayınyeri, Yayınevi: Ankara: Hacettepe Üniversitesi ISBN: 978-975-491-488-7 Kültürel Miras ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Kültürel mirasın yönetimi toplumlar açısından tarih boyunca önem taşımış konulardan biri olmuştur. Bu doğrultuda toplumların sahip oldukları kültürel değerlerin tespit edilmesi ve bu değerlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarmak üzere işlenmesi…

Dijitalleşmenin halk kütüphanelerine yansımaları

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller Sayfa: 451-466 Yayınyeri, Yayınevi: İstanbul: Hiperyayın ISBN: 978-605-281-088-0 Öz Teknoloji bütün kurumları hizmet sunumu açısından etkileyen, hatta kurumları yapısal ve yönetsel açıdan değiştiren bir unsurdur. Bu noktada bilgiye dayalı hizmet sunan kurumlar olan bilgi merkezleri de sundukları hizmetleri, teknolojiyle iç içe yaşayan, beklentilerini bu araçlarla…

Dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerinin erişime sunulmasına yönelik bir çalışma: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Cumhuriyet’le Büyüyen Yardım Sevenler Sayfa: 238-249 Yayınyeri, Yayınevi: Ankara: Türkiye Yardım Sevenler Derneği ISBN: 978-605-81559-0-9 Giriş Kültürel miras bir toplumun yaşayışını yansıtan en önemli unsurlardan biridir. Toplumun yaşam dinamiklerini yansıtan ve toplumsal yapının ve özelliklerin dışsallaştığı ürünlerle ortaya çıkan bu yapı hem kuşaklar arasında aktarılarak devamlılık sağlanmakta hem de toplumun temel dinamiklerini yansıttığı…

Somut olmayan kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve erişilebilirliğinin sağlanması

Bilgi, tarih boyunca toplumların gelişmelerinde ve varlıklarını sürdürmelerinde en önemli unsurlardan biri olmakla birlikte toplumsal gelişmelerin birikimli bir şekilde gerçekleşmesinde etkili olan bir kavramdır. İlk çağlarda toplumların sözlü iletişim aracılığıyla kullandıkları bir unsur olan bilgi, yazının bulunması ile birlikte sözlü olarak gerçekleştirilen iletişimin kayıt altına alınmasını gerektirmiştir.

Zamansal ve uzamsal tanımlamalara dayalı bilgi erişim sistemlerinin değerlendirilmesi

Bilgi erişim sistemlerine yönelik gelişmeler, bilgi nesnelerinin çok yönlü olarak tanımlanmasına ve kullanıcılara sunulmasına olanak tanıyan bilgi yönetimi platformlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Zamansal ve uzamsal verilerin tanımlama alanlarına eklenmesi, bilgi erişim sistemlerinde bilgi nesnelerinin zaman ve mekân ilişkilerini de yansıtacak bir şekilde sunulabilmesini olanaklı hale getirmiştir.