Ulusal arşivlerde dijital koruma politikaları ve stratejileri

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak:Arşivcilikte Güncel Konular Sayfa: 163-181 Yayınyeri, Yayınevi: İdeal Kültür ISBN: 9786258375602 Öz Bu çalışmada dijital arşiv materyalinin kalıcılığının sağlanması için gerçekleştirilen dijital koruma uygulamalarına yönelik süreçlerin be-timlenmesi ve ulusal arşivlerdeki dijital koruma politika ve stratejileri-nin bileşenleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirle-nen amaçlardan hareketle çalışmanın kavramsal arka planı dijital ko-ruma politikaları, dijital koruma uygulamaları…

Kütüphanelerde yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenme yaklaşımlarına yönelik bir literatür değerlendirmesi

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak:Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sayfa: 233-260 Yayınyeri, Yayınevi: İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları ISBN: 978-625-6385-19-1 Öz Yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenme dijital ortamda gerçekleştirilen birçok iş ve işleyiş için ele alınan kavramlardır. Bu kavramlar birçok alanda karar vermeyi desteklemek, iş süreçlerinde otomatik bir düzen oluşturmak gibi amaçlarla veriye…

Mobil ortamda kişisel verilere yönelik gizlilik ve güvenlik yaklaşımları: Mobil sağlık uygulamaları üzerine bir değerlendirme

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak:  Sayfa:  Yayınyeri, Yayınevi: ISBN: Öz Mobil uygulama pazarında büyük bir paya sahip olan mobil sağlık uygulamaları da kişisel verilerin yoğun kullanımı ile öne çıkmaktadır. Mobil sağlık uygulamalarının yaygın kullanımı ise kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine yönelik kaygıları beraberinde getirmektedir. Mobil sağlık uygulamaları temelinde sıklıkla kullanılan özel nitelikli kişisel…

Kütüphanelerde dijital pazarlama ve sosyal medya

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Merkezlerinde Yönetim II Sayfa: 90-114 Yayınyeri, Yayınevi: İstanbul: Hiperyayın ISBN: 978-625-7443-94-4 Öz Dijital pazarlama bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı ile birçok kurum tarafından tercih edilen bir dizi yaklaşımı içermektedir. Bu yaklaşımlar içerisinde sosyal medya platformları kullanıcı kitlelerinin yoğunluğu, paylaşılan içeriğin kısa süre içerisinde dağıtımı gibi özellikleriyle…

Metadata description schemas of cultural heritage institutions in the context of interoperability

Yazar/lar: Özgür Külcü, Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu Kaynak:Trust and Records in an Open Digital Environment Sayfa:  181-200 Yayınyeri, Yayınevi: Routledge ISBN: 9781003005117 DOI: https://doi.org/10.4324/9781003005117 Abstract This chapter investigates the systems and models being used by cultural organisations in Turkey for describing cultural heritage resources online. In this regard, the research focuses on the issues of…

Elektronik arşivlerde dijital koruma ve bilgi güvenliği risk değerlendirmesi

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak: Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi Sayfa: 53-80 Yayınyeri, Yayınevi: İstanbul: Hiperyayın ISBN: 978-625-7280-02-0 Giriş Dijital dönüşüm, yetkili bir kurum olarak arşivlerin geleneksel sınırlarını değiştirmiş ve arşivler kendilerine emanet edilen belge ve verilerin korunmasında yeni zorluklarla karşılaşmışlardır. Hızla değişen kayıt tutma ortamında, tüm ilgili riskleri anlamak ve etkili…

Dijital kütüphanelere yönelik görsel arayüzlerde metaforlar ve üstveri

Yazar/lar: Ali Shiri (yazar), Tolga Çakmak (çeviren) Kaynak: Dijital Kütüphaneler Araştırmasının El Kitabı: Tasarım, Geliştirme ve Etki Sayfa: 323-332 Yayınyeri, Yayınevi: İstanbul: Hiperyayın ISBN: 978-625-7845-36-6 Öz Bu bölüm, dijital kütüphane arayüzleri için yeni bir kategori olan üstverilerle zenginleştirilmiş görsel arayüzleri ele almaktadır. Belirli bir terim listesi (thesaurus) kullanımını gerektiren daha önceki bilgi erişim görsel arayüzlerinden hareketle…

Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi: LoCloud projesi bağlamında bir değerlendirme

Yazar/lar: Bülent Yılmaz, Özgür Külcü ve Tolga Çakmak Kaynak: Kültürel Bellek 2016 Sayfa: 545-553 Yayınyeri, Yayınevi: Ankara: Hacettepe Üniversitesi ISBN: 978-975-491-488-7 Kültürel Miras ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Kültürel mirasın yönetimi toplumlar açısından tarih boyunca önem taşımış konulardan biri olmuştur. Bu doğrultuda toplumların sahip oldukları kültürel değerlerin tespit edilmesi ve bu değerlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarmak üzere işlenmesi…

Dijitalleşmenin halk kütüphanelerine yansımaları

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller Sayfa: 451-466 Yayınyeri, Yayınevi: İstanbul: Hiperyayın ISBN: 978-605-281-088-0 Öz Teknoloji bütün kurumları hizmet sunumu açısından etkileyen, hatta kurumları yapısal ve yönetsel açıdan değiştiren bir unsurdur. Bu noktada bilgiye dayalı hizmet sunan kurumlar olan bilgi merkezleri de sundukları hizmetleri, teknolojiyle iç içe yaşayan, beklentilerini bu araçlarla…