Müzelere yönelik bilgi yönetimi eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin analizi

Kültürel mirasın yönetiminde öne çıkan kurumlardan biri olan müzeler, teknoloji olanakları doğrultusunda hizmetlerini geliştirmekte ve toplumla olan etkileşimlerini çok yönlü bir yapıya taşımaktadır. Ayrıca bu hizmetlerin geliştirilmesi sürecinde farklı alanlardaki bilgi ve becerilere ihtiyaç duymaktadır. Bu alanlardan biri olan kütüphanecilik ve bilgibilim alanı müzeler için modern anlamda ihtiyaç duyulan insan kaynağının sağlanmasında ve bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesinde öne çıkmaktadır.