Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Bülent Yılmaz Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 23(3), 489-509 URL: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/502 Öz Okuma alışkanlığı ilkokul yıllarında kazanılan bir alışkanlık olmasına karşın okul öncesi dönemde birçok etmen kişiyi bu alışkanlığa hazırlamaktadır. Bu çalışmada bireylerin okul öncesi dönemde okuma alışkanlığı kazanmasındaki etmenler; aile, çevre, okul öncesi kurumlar olarak ele alınmakta ve bu etmenlerin okuma alışkanlığına etkileri…