İlkokul Türkçe ders kitaplarında somut olmayan kültürel miras unsurları

Yazar/lar: Beytullah Karagöz ve Tolga Çakmak Kaynak: Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 12(4), 1027-1037 DOI: 10.30703/cije.1278693 Öz Bu çalışmada ilkokul Türkçe ders kitaplarında yer alan somut olmayan kültürel miras unsurlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen yöntem çerçevesinde araştırma verilerinin toplanmasında UNESCO ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Ulusal Envanterlerindeki somut…