Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisinin bibliyometrik profili

Yazar/lar: Zehra Taşkın ve Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Dünyası Cilt/Sayı/Sayfa: 11(2), 332-348 URL: http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/137 Öz Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgibilim alanı literatürünün gelişmesinde Üniversite ve araştırma kütüphanecileri Derneği’nin (Ünak) resmi yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinin katkısı bilinmektedir. 2000 yılından bu yana nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan Bilgi Dünyası dergisi üniversite ve araştırma…