Web sayfası kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği

Yazar/lar: Nazan Özenç Uçak ve Tolga Çakmak Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 23(2), 278-298 DOI: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/459 Öz Günümüzde bilgi giderek daha çok elektronik ortamda üretilmekte ve erişimi de web sayfaları aracılığıyla sağlanmaktadır. Internet’te yer alan web sayfası sayısının artması sonucunda benzer içeriğe sahip ancak farklı tasarımlarla hazırlanan web siteleri ortaya çıkmıştır. Web sitelerinde yer alan bilginin kullanıcı beklenti ve…