Dijital kütüphanelere yönelik görsel arayüzlerde metaforlar ve üstveri

Yazar/lar: Ali Shiri (yazar), Tolga Çakmak (çeviren) Kaynak: Dijital Kütüphaneler Araştırmasının El Kitabı: Tasarım, Geliştirme ve Etki Sayfa: 323-332 Yayınyeri, Yayınevi: İstanbul: Hiperyayın ISBN: 978-625-7845-36-6 Öz Bu bölüm, dijital kütüphane arayüzleri için yeni bir kategori olan üstverilerle zenginleştirilmiş görsel arayüzleri ele almaktadır. Belirli bir terim listesi (thesaurus) kullanımını gerektiren daha önceki bilgi erişim görsel arayüzlerinden hareketle…