Kamu sektöründe kurumlar arasında bilgi paylaşımı: Türkiye’deki politika ve yasal düzenlemelere yönelik bir değerlendirme

Yazar/lar: Ali Murat Ünlü ve Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Yönetimi Cilt/Sayı/Sayfa: 6(1), 1-20 DOI: 10.33721/by.1251635 Öz Bu çalışmanın amacı, kamu sektöründe kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının ve kamu sektörünün bilgi paylaşım süreçlerinin Türkiye’deki politika ve yasal düzenlemeler içindeki yeri ve sınırlılıklarına yönelik bir değerlendirmeyi ortaya koymaktır. Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 1982-2021 yılları arasındaki…

Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Özgür Külcü Kaynak: Bilgi Dünyası Cilt/Sayı/Sayfa: 12(2), 263-279 URL: http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/27/24 Öz Organizasyonlar doküman, belge, web içerik ve e-posta yönetimi gibi farklı amaçlarla geliştirdikleri bilgi sistemlerini kurumsal içerik yönetimi altında bütünleştirmeye yönelmektedirler.Çalışmamızda bu çerçevede Türkiye’de bir savunma sanayii kuruluşundaki koşulların ve beklentilerin kurumsal içerik yönetimi bileşenleri açısından analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç kapsamında geliştirilen…