User privacy in mobile health applications: Analysis of e-pulse application

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak: HEALTHINFO 2019 The Fourth International Conference on Informatics and Assistive Technologies for Health-Care, Medical Support and Wellbeing Cilt/Sayı/Sayfa: 26-30 ISBN: 978-1-61208-759-7 ISSN: 2519-8491 Abstract Mobile health (mhealth) applications that are widely used for many different purposes such as tracking chronical diseases and lifestyle management have many advantages as…

Türkiye’de kişisel verilerin korunması: 1996-2019 yılları arasındaki bilgi politikası belgelerine yönelik bir değerlendirme

Yazar/lar: Dilan Şerife Şişkin ve Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ Cilt/Sayı/Sayfa: 465-481 ISBN: 978-605-136-473-5 Öz Geçmiş, şimdi ve gelecek temelde insan ve insana dayalı üretim üzerine olmuştur. Günümüzde bilginin bir kaynak olarak toplumların oluşumunda, değişiminde ve dönüşümünde öne çıktığı bilinmektedir. Bu oluşum, değişim ve dönüşüm sürecinde güvenli, güvenilir…

Enterprise information systems within the context of information security: a risk assessment for a health organization in Turkey

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak: Procedia Computer Science Cilt/Sayı/Sayfa: 100, 979-986 DOI: 10.1016/j.procs.2016.09.262 Abstract Enterprise information systems implemented in the organizations are critical assets to provide competitive advantage in changing sectoral conditions and continuity of business processes and management of enterprise resources. In this regard, information security approaches and assessment techniques are used to examine…

Digital preservation policies in Bulgaria and Turkey

Yazar/lar: T. Todorova, B. Yılmaz, T. Çakmak, T. ve E. Tsetkova Kaynak: ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: bildiriler kitabı Sayfa: 184-192 Yayınyeri, Yayınevi: Ankara: ÜNAK ISBN: 978-605-66349-1-8 Atıf Todorova, T., Yılmaz, B., Çakmak, T. ve Tsetkova, E. (2016). Digital preservation policies in Bulgaria and Turkey. Özel, N. ve Çakmak, T.…

Belediye kütüphanelerinde dijital teknoloji ve sosyal medya kullanımı

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak: Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sayfa: 745-753 Yayınyeri, Yayınevi: Bursa: Nilüfer Belediyesi e-ISBN: 978-605-9897-28-0 Atıf Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2016). Belediye kütüphanelerinde dijital teknoloji ve sosyal medya kullanımı.  Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu (yay. haz.). Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler kitabı içinde…