Bir dergi yönetim sistemi yapılandırması süreci: Bilgi Dünyası Dergisi ve Açık Dergi Sistemleri

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Dünyası Cilt/Sayı/Sayfa: 21(2), 373-384 DOI: 10.15612/BD.2020.579 Öz Dergi yönetim sistemleri, bilimsel dergilerdeki yayın süreçlerinin standart, merkezi ve şeffafbir şekilde yönetilmesini sağlayan araçlardır. Bu sistemler, yayıncılık süreçleri sonucunda ortaya çıkan ürünleri makine etkileşimine uygun bir şekilde sunmaktadır. Söz konusu sistemler ayrıca süreç içerisinde rol alan aktörlerin iletişimini kolaylaştırmaktadır. Diğer yandan bu sistemlerin…

Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisinin bibliyometrik profili

Yazar/lar: Zehra Taşkın ve Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Dünyası Cilt/Sayı/Sayfa: 11(2), 332-348 URL: http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/137 Öz Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgibilim alanı literatürünün gelişmesinde Üniversite ve araştırma kütüphanecileri Derneği’nin (Ünak) resmi yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinin katkısı bilinmektedir. 2000 yılından bu yana nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan Bilgi Dünyası dergisi üniversite ve araştırma…