Yazar/lar: Tolga Çakmak

Kaynak: Bilgi Dünyası

Cilt/Sayı/Sayfa: 21(2), 373-384

DOI: 10.15612/BD.2020.579

Öz

Dergi yönetim sistemleri, bilimsel dergilerdeki yayın süreçlerinin standart, merkezi ve şeffafbir şekilde yönetilmesini sağlayan araçlardır. Bu sistemler, yayıncılık süreçleri sonucunda ortaya çıkan ürünleri makine etkileşimine uygun bir şekilde sunmaktadır. Söz konusu sistemler ayrıca süreç içerisinde rol alan aktörlerin iletişimini kolaylaştırmaktadır. Diğer yandan bu sistemlerin yapılandırılması, derginin yayın yönetim süreçlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu durum sistemlerin tasarımlarının ve yapılarının özelleştirilmesini gerektirmedir. Çalışmada Bilgi Dünyası dergisi sunucularına yaklaşık sekiz yıl önce yayın süreçlerini yönetmek üzere kurulan dergi yönetim sistemi ele alınmaktadır. Çalışmada ek olarak Bilgi Dünyası dergisinin önceki web sayfalarından hareketle bir dergi yönetim sistemine geçişi, yazılım olarak Açık Dergi Sistemleri’nin (Open Journal Systems) kurulumu ve yaşatımı ile ilgili olarak benzer sistem kurulumlarında dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmiştir. Sonuç olarak ise çalışmada dergilerin yayın süreçlerinin yönetimine yönelik gereksinimleri karşılamak veya tasarımını geliştirmek için yapılacak güncellemelerin Açık Dergi Sistemleri gibi açık kaynak kodlu yazılımların güncellemelerinden etkilenmeyecek şekilde tasarlanması gerektiği belirtilmiştir.

Atıf

Çakmak, T. (2020). Bir dergi yönetim sistemi yapılandırması süreci: Bilgi Dünyası Dergisi ve Açık Dergi Sistemleri. Bilgi Dünyası, 21(2), 373-384. doi: 10.15612/BD.2020.579

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment