Üniversite kütüphanelerinde kişisel veriler: Ankara’daki 15 üniversite kütüphanesindeki uygulamaların analizi

Yazar/lar: Dilan Şerife Şişkin ve Tolga Çakmak Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 34 (3), 458-484 DOI: : 10.24146/tk.754346 Öz Üniversite kütüphaneleri hizmet verdiği kullanıcı grubunun bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında sorumlulukları bulunan kurumlardır. Diğer kütüphane türlerinde olduğu gibi üniversite kütüphanelerinde de oluşturulan kullanıcı kayıtları bireyi tanımlayabilecek hatta bilgi arama davranışlarıyla da ilişkilendirilebilecek düzeyde kişisel verilerden oluşabilmektedir. Bu noktada…

User privacy in mobile health applications: Analysis of e-pulse application

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu Kaynak: HEALTHINFO 2019 The Fourth International Conference on Informatics and Assistive Technologies for Health-Care, Medical Support and Wellbeing Cilt/Sayı/Sayfa: 26-30 ISBN: 978-1-61208-759-7 ISSN: 2519-8491 Abstract Mobile health (mhealth) applications that are widely used for many different purposes such as tracking chronical diseases and lifestyle management have many advantages as…

Türkiye’de kişisel verilerin korunması: 1996-2019 yılları arasındaki bilgi politikası belgelerine yönelik bir değerlendirme

Yazar/lar: Dilan Şerife Şişkin ve Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ Cilt/Sayı/Sayfa: 465-481 ISBN: 978-605-136-473-5 Öz Geçmiş, şimdi ve gelecek temelde insan ve insana dayalı üretim üzerine olmuştur. Günümüzde bilginin bir kaynak olarak toplumların oluşumunda, değişiminde ve dönüşümünde öne çıktığı bilinmektedir. Bu oluşum, değişim ve dönüşüm sürecinde güvenli, güvenilir…