Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Ankara’daki 17 kurumun uygulamalarının analizi

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 6(2), 167-182 DOI: 10.5505/jas.2018.30502 Öz Dijitalleştirme kültürel bellek kurumlarının yatırımlarda bulunduğu süreçlerden biridir. Genel olarak analog ortamdaki kaynakların dijital kopyalarının oluşturulmasına dayanan dijitalleştirme işlemi kültürel belleğin sunumu açısından çeşitli iş süreçlerini beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; Ankara’da bulunan ve sahip oldukları koleksiyona yönelik dijitalleştirme uygulamaları yapan kültürel bellek kurumlarının…

Türkiye’de kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları: Bir model önerisi

Kültürel miras, özelde toplumların genelde ise insanlığın yaşayışını gösteren en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle kültürel mirasın kalıcılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ülkelerin yasal düzenlemelere gittiği, konuyla ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri dikkate aldığı görülmektedir.