Kamu sektöründe kurumlar arasında bilgi paylaşımı: Türkiye’deki politika ve yasal düzenlemelere yönelik bir değerlendirme

Yazar/lar: Ali Murat Ünlü ve Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Yönetimi Cilt/Sayı/Sayfa: 6(1), 1-20 DOI: 10.33721/by.1251635 Öz Bu çalışmanın amacı, kamu sektöründe kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının ve kamu sektörünün bilgi paylaşım süreçlerinin Türkiye’deki politika ve yasal düzenlemeler içindeki yeri ve sınırlılıklarına yönelik bir değerlendirmeyi ortaya koymaktır. Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 1982-2021 yılları arasındaki…

Personal data perceptions and privacy in Turkish academic libraries: An evaluation for administrations

Yazar/lar: Şahika Eroğlu ve Tolga Çakmak Kaynak: Journal of Academic Librarianship Cilt/Sayı/Sayfa: 46 (6), 102251 DOI: 10.1016/j.acalib.2020.102251 Abstract The recent increases in data sharing possibilities through technology have given way to a rise in concerns about the privacy of personal data. There has also been an increase in the number of studies approaching the subject…

Cataloguing practices at university libraries: Analysis of current conditions and practices in Turkey

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: The Electronic Library Cilt/Sayı/Sayfa: 37(1), 155-172 DOI: 10.1108/EL-06-2018-0122 Abstract Purpose This study aims to analyse current practices and cooperation between the Turkish university libraries related to cataloguing processes and present cataloguing librarians’ evaluations about clarity and comprehensiveness of the given information in library catalogues. Design/methodology/approach In line with the literature review, a…

RDA Transition in Turkey: Perspectives and experiences of the libraries

Information organization as a core component of library and information science consists of many technical processes related to information resources and objects. These processes are mainly shaped by technological developments and user expectations. Conceptual models and standards are also detrimental factors for these processes. In this regard, many awareness raising activities and scientific events related to RDA transition have been carried out in Turkey since 2012

Digital preservation policies in Bulgaria and Turkey

Yazar/lar: T. Todorova, B. Yılmaz, T. Çakmak, T. ve E. Tsetkova Kaynak: ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: bildiriler kitabı Sayfa: 184-192 Yayınyeri, Yayınevi: Ankara: ÜNAK ISBN: 978-605-66349-1-8 Atıf Todorova, T., Yılmaz, B., Çakmak, T. ve Tsetkova, E. (2016). Digital preservation policies in Bulgaria and Turkey. Özel, N. ve Çakmak, T.…