Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Özgür Külcü Kaynak: Bilgi Dünyası Cilt/Sayı/Sayfa: 12(2), 263-279 URL: http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/27/24 Öz Organizasyonlar doküman, belge, web içerik ve e-posta yönetimi gibi farklı amaçlarla geliştirdikleri bilgi sistemlerini kurumsal içerik yönetimi altında bütünleştirmeye yönelmektedirler.Çalışmamızda bu çerçevede Türkiye’de bir savunma sanayii kuruluşundaki koşulların ve beklentilerin kurumsal içerik yönetimi bileşenleri açısından analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç kapsamında geliştirilen…

Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisinin bibliyometrik profili

Yazar/lar: Zehra Taşkın ve Tolga Çakmak Kaynak: Bilgi Dünyası Cilt/Sayı/Sayfa: 11(2), 332-348 URL: http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/137 Öz Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgibilim alanı literatürünün gelişmesinde Üniversite ve araştırma kütüphanecileri Derneği’nin (Ünak) resmi yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinin katkısı bilinmektedir. 2000 yılından bu yana nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan Bilgi Dünyası dergisi üniversite ve araştırma…

Evaluation of the ERM application in Turkey within the framework of InterPARES project

Yazar/lar: Özgür Külcü ve Tolga Çakmak Kaynak: International Journal of Information Science Cilt/Sayı/Sayfa: 30(3), 199-211 DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2009.09.001 Öz Propose In this study, existing conditions, problems, and expectations in the application of electronic records management in Turkey are evaluated on the basis of the data obtained from 17 institutions. The main goal of the study is to define…

Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Bülent Yılmaz Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 23(3), 489-509 URL: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/502 Öz Okuma alışkanlığı ilkokul yıllarında kazanılan bir alışkanlık olmasına karşın okul öncesi dönemde birçok etmen kişiyi bu alışkanlığa hazırlamaktadır. Bu çalışmada bireylerin okul öncesi dönemde okuma alışkanlığı kazanmasındaki etmenler; aile, çevre, okul öncesi kurumlar olarak ele alınmakta ve bu etmenlerin okuma alışkanlığına etkileri…

Web sayfası kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği

Yazar/lar: Nazan Özenç Uçak ve Tolga Çakmak Kaynak: Türk Kütüphaneciliği Cilt/Sayı/Sayfa: 23(2), 278-298 DOI: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/459 Öz Günümüzde bilgi giderek daha çok elektronik ortamda üretilmekte ve erişimi de web sayfaları aracılığıyla sağlanmaktadır. Internet’te yer alan web sayfası sayısının artması sonucunda benzer içeriğe sahip ancak farklı tasarımlarla hazırlanan web siteleri ortaya çıkmıştır. Web sitelerinde yer alan bilginin kullanıcı beklenti ve…