Açık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne uygulanması

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1983 yılından bu yana sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki araştırmalara yer veren akademik ve hakemli bir dergidir. 2005 yılına kadar sadece basılı ortamda yayın yapan derginin, 2005 yılında yapılan bir çalışma ile daha önce yayımlanan tüm sayıları elektronik ortama aktarılmış ve web üzerinden erişime açılmıştır.

Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi

Yazar/lar: Tolga Çakmak ve Özgür Külcü Kaynak: Bilgi Dünyası Cilt/Sayı/Sayfa: 12(2), 263-279 URL: http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/27/24 Öz Organizasyonlar doküman, belge, web içerik ve e-posta yönetimi gibi farklı amaçlarla geliştirdikleri bilgi sistemlerini kurumsal içerik yönetimi altında bütünleştirmeye yönelmektedirler.Çalışmamızda bu çerçevede Türkiye’de bir savunma sanayii kuruluşundaki koşulların ve beklentilerin kurumsal içerik yönetimi bileşenleri açısından analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç kapsamında geliştirilen…