Cataloguing practices at university libraries: Analysis of current conditions and practices in Turkey

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: The Electronic Library Cilt/Sayı/Sayfa: 37(1), 155-172 DOI: 10.1108/EL-06-2018-0122 Abstract Purpose This study aims to analyse current practices and cooperation between the Turkish university libraries related to cataloguing processes and present cataloguing librarians’ evaluations about clarity and comprehensiveness of the given information in library catalogues. Design/methodology/approach In line with the literature review, a…

Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Ankara’daki 17 kurumun uygulamalarının analizi

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 6(2), 167-182 DOI: 10.5505/jas.2018.30502 Öz Dijitalleştirme kültürel bellek kurumlarının yatırımlarda bulunduğu süreçlerden biridir. Genel olarak analog ortamdaki kaynakların dijital kopyalarının oluşturulmasına dayanan dijitalleştirme işlemi kültürel belleğin sunumu açısından çeşitli iş süreçlerini beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; Ankara’da bulunan ve sahip oldukları koleksiyona yönelik dijitalleştirme uygulamaları yapan kültürel bellek kurumlarının…

RDA Transition in Turkey: Perspectives and experiences of the libraries

Information organization as a core component of library and information science consists of many technical processes related to information resources and objects. These processes are mainly shaped by technological developments and user expectations. Conceptual models and standards are also detrimental factors for these processes. In this regard, many awareness raising activities and scientific events related to RDA transition have been carried out in Turkey since 2012

Müzelere yönelik bilgi yönetimi eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin analizi

Kültürel mirasın yönetiminde öne çıkan kurumlardan biri olan müzeler, teknoloji olanakları doğrultusunda hizmetlerini geliştirmekte ve toplumla olan etkileşimlerini çok yönlü bir yapıya taşımaktadır. Ayrıca bu hizmetlerin geliştirilmesi sürecinde farklı alanlardaki bilgi ve becerilere ihtiyaç duymaktadır. Bu alanlardan biri olan kütüphanecilik ve bilgibilim alanı müzeler için modern anlamda ihtiyaç duyulan insan kaynağının sağlanmasında ve bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesinde öne çıkmaktadır.

Açık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne uygulanması

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1983 yılından bu yana sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki araştırmalara yer veren akademik ve hakemli bir dergidir. 2005 yılına kadar sadece basılı ortamda yayın yapan derginin, 2005 yılında yapılan bir çalışma ile daha önce yayımlanan tüm sayıları elektronik ortama aktarılmış ve web üzerinden erişime açılmıştır.