Somut olmayan kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve erişilebilirliğinin sağlanması

Bilgi, tarih boyunca toplumların gelişmelerinde ve varlıklarını sürdürmelerinde en önemli unsurlardan biri olmakla birlikte toplumsal gelişmelerin birikimli bir şekilde gerçekleşmesinde etkili olan bir kavramdır. İlk çağlarda toplumların sözlü iletişim aracılığıyla kullandıkları bir unsur olan bilgi, yazının bulunması ile birlikte sözlü olarak gerçekleştirilen iletişimin kayıt altına alınmasını gerektirmiştir.

Zamansal ve uzamsal tanımlamalara dayalı bilgi erişim sistemlerinin değerlendirilmesi

Bilgi erişim sistemlerine yönelik gelişmeler, bilgi nesnelerinin çok yönlü olarak tanımlanmasına ve kullanıcılara sunulmasına olanak tanıyan bilgi yönetimi platformlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Zamansal ve uzamsal verilerin tanımlama alanlarına eklenmesi, bilgi erişim sistemlerinde bilgi nesnelerinin zaman ve mekân ilişkilerini de yansıtacak bir şekilde sunulabilmesini olanaklı hale getirmiştir.