Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme: Ankara’daki 17 Kurumdaki Uygulamaların Analizi

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 6(2), ??-?? DOI:??? Öz Dijitalleştirme kültürel bellek kurumlarının yatırımlarda bulunduğu süreçlerden biridir. Genel olarak analog ortamdaki kaynakların dijital kopyalarının oluşturulmasına dayanan dijitalleştirme işlemi kültürel belleğin sunumu açısından çeşitli iş süreçlerini beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; Ankara’da bulunan ve sahip oldukları koleksiyona yönelik dijitalleştirme uygulamaları yapan kültürel bellek kurumlarının…

Dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerinin erişime sunulmasına yönelik bir çalışma: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Cumhuriyet’le Büyüyen Yardım Sevenler Sayfa: 238-249 Yayınyeri, Yayınevi: Ankara: Türkiye Yardım Sevenler Derneği ISBN: 978-605-81559-0-9 Giriş Kültürel miras bir toplumun yaşayışını yansıtan en önemli unsurlardan biridir. Toplumun yaşam dinamiklerini yansıtan ve toplumsal yapının ve özelliklerin dışsallaştığı ürünlerle ortaya çıkan bu yapı hem kuşaklar arasında aktarılarak devamlılık sağlanmakta hem de toplumun temel dinamiklerini yansıttığı…

Türkiye’de kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları: Bir model önerisi

Kültürel miras, özelde toplumların genelde ise insanlığın yaşayışını gösteren en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle kültürel mirasın kalıcılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ülkelerin yasal düzenlemelere gittiği, konuyla ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri dikkate aldığı görülmektedir.