Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi: LoCloud projesi bağlamında bir değerlendirme

Yazar/lar: Bülent Yılmaz, Özgür Külcü ve Tolga Çakmak Kaynak: Kültürel Bellek 2016 Sayfa: 545-553 Yayınyeri, Yayınevi: Ankara: Hacettepe Üniversitesi ISBN: 978-975-491-488-7 Kültürel Miras ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Kültürel mirasın yönetimi toplumlar açısından tarih boyunca önem taşımış konulardan biri olmuştur. Bu doğrultuda toplumların sahip oldukları kültürel değerlerin tespit edilmesi ve bu değerlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarmak üzere işlenmesi…

Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Ankara’daki 17 kurumun uygulamalarının analizi

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt/Sayı/Sayfa: 6(2), 167-182 DOI: 10.5505/jas.2018.30502 Öz Dijitalleştirme kültürel bellek kurumlarının yatırımlarda bulunduğu süreçlerden biridir. Genel olarak analog ortamdaki kaynakların dijital kopyalarının oluşturulmasına dayanan dijitalleştirme işlemi kültürel belleğin sunumu açısından çeşitli iş süreçlerini beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; Ankara’da bulunan ve sahip oldukları koleksiyona yönelik dijitalleştirme uygulamaları yapan kültürel bellek kurumlarının…

Dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerinin erişime sunulmasına yönelik bir çalışma: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi

Yazar/lar: Tolga Çakmak Kaynak: Cumhuriyet’le Büyüyen Yardım Sevenler Sayfa: 238-249 Yayınyeri, Yayınevi: Ankara: Türkiye Yardım Sevenler Derneği ISBN: 978-605-81559-0-9 Giriş Kültürel miras bir toplumun yaşayışını yansıtan en önemli unsurlardan biridir. Toplumun yaşam dinamiklerini yansıtan ve toplumsal yapının ve özelliklerin dışsallaştığı ürünlerle ortaya çıkan bu yapı hem kuşaklar arasında aktarılarak devamlılık sağlanmakta hem de toplumun temel dinamiklerini yansıttığı…

Somut olmayan kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve erişilebilirliğinin sağlanması

Bilgi, tarih boyunca toplumların gelişmelerinde ve varlıklarını sürdürmelerinde en önemli unsurlardan biri olmakla birlikte toplumsal gelişmelerin birikimli bir şekilde gerçekleşmesinde etkili olan bir kavramdır. İlk çağlarda toplumların sözlü iletişim aracılığıyla kullandıkları bir unsur olan bilgi, yazının bulunması ile birlikte sözlü olarak gerçekleştirilen iletişimin kayıt altına alınmasını gerektirmiştir.

Türkiye’de kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları: Bir model önerisi

Kültürel miras, özelde toplumların genelde ise insanlığın yaşayışını gösteren en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle kültürel mirasın kalıcılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ülkelerin yasal düzenlemelere gittiği, konuyla ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri dikkate aldığı görülmektedir.